Loader

Kommande kurser med KundaliniYoga/Medicinsk yoga, gong ingår under djupa vilan

Inbjudan till en höstterminskurs som innehåller träning (och lite teori) med yogatekniken KundaliniYoga/Medicinsk yoga under 12 onsdagar kl 18.00 till 19.10 med start onsdagen den 30 augusti 2017 – lärare Anna Rinman

På adress Blå Vinden, Tomtebogatan 6 A, i Vasastan, Stockholm (T-bana S:t Eriksplan), tar jag emot dig så som du är och ger dig de instruktioner som kan behövas för att du ska kunna tillgodogöra dig träningen på bästa sätt och finna dig väl till rätta, oavsett tidigare erfarenhet av yoga och oavsett din nuvarande fysiska och psykiska kondition. Gruppen är alltid blandad, då eleverna kan vara nybörjare eller erfarna. Under djupa vilar spelar jag på en gong, vars övertoner och unika vibrationer kan hjälpa dig att få kontakt med ditt allra innersta och där  känna dig helt och hållet hemmastadd. Läs längre ned på denna sidan om gongens inverkan på människan. Priset är 160 kr x 12 gånger = 1 920 kr. (går att dela upp på flera betalningar). Om du inte kan starta så tidigt som den 30 augusti, kan du, i mån av plats, få starta senare och då få ditt pris reducerat i motsvarande mån. För dig som inte deltagit tidigare kan jag erbjuda en prova-på omgång till priset av 160 kr, i mån av plats. Boka in dig med hjälp av formuläret på kontaktsidan.

Inbjudan till 2 kurser med KundaliniYoga och Gongspel i maj och början av juni 2017

På adress Parkvägen 6 (mitt, Anna Rinmans, kedjehus, kontor och bostad), 147 31 TUMBA, helt när Segersjö Folkets hus, (busshållplats Segersjö för buss 715 från Tumba station) inbjuder jag till 90 minuters sessioner i mindre grupp med KundaliniYoga och Gongspel (30 minuter) under 5 lördagar kl 15-16.30 med start lördagen den 6 maj (lördagen 20 maj dock överhoppad), pris 850 kr, samt 6 onsdagar kl 17-18.30, pris 1 020 kr. (Period veckorna 28 t o m 23.) Man kan också gå enstaka gång, i mån av plats, till ett pris av 250 kr per gång. Jag använder två gongar: En stor symfonisk 32 tums gong (fabrikat Paiste), se bild ovan, och en dansgong 22 tum (fabrikat Tone of Life).

Första frågan som vi ställer oss är kanske: Varför kan vi, eller ska vi, använda Gong tillsammans med våra yogaövningar? Vi som hållit på med Gongspel ett tag svarar ungefär så här.

Gongen är ett universellt instrument med ett övertonsrikt och hänförande ljud som genom sina vibrationer bringar balans i våra kroppar, sinnen och själar när vi tillåter ljudandet att skölja över oss, där vi lagt oss till vila under en session som vi kan kalla gongbad. De flesta av oss upplever det som att att vi får kontakt med vårt inre, där vi finner vår sanna identitet (Sat Nam, enligt KundaliniYoga), ett tillstånd där inga konflikter eller ambitioner längre finns, utan bara en självklar närvaro i nuet, i tidlöshet och i tyngdlöshet. Med alla hinder som bortblåsta finns kärleken där på ett självklart sätt, kärleken till oss själva, till andra varelser och till livet. Kärlek är att släppa rädslan, som det sagts. Kärleken finns naturligt där under allt bråte, och när bråtet avlägsnats uppenbarar kärleken sig av sig självt. Detta avlägsnande av hinder åstadkoms av gongljudandet men också av andliga övningar såsom dem i KundaliniYoga eller i andra yogatraditioner, i  Zenmeditation (Za-zen) eller i de olika religionernas meditationsformer. Därför passar KundaliniYoga och gongspel så väl ihop, de förstärker varandra. Både yogan och gongen, motverkar, rätt använda, de stressreaktioner som ofta plågar oss i form av otillfredsställelse och rastlöshet. Med hjälp av yoga och gongspel kan vi stänga av vår överstimulerade hjärna, eller monkey mind, som den också kallas, för att finna en plats bortom monkey mind. Våra sinnen öppnas då upp för stillhet och närvaro, vilket kan ge oss en översinnlig upplevelse som är större än den vi tidigare upplevt, ett förändrat medvetandetillstånd. Gongen kan få oss att bearbeta vår rädsla för döden, så att vi den dag vi möter döden kan möta den väl förberedda, utan den förlamande rädslan. Gongens ljud bryggar dessutom över alla klyftor mellan olika språk, kulturer och religioner och kan därför vara en bärare av fred, varför den på senare tid också använts vid fredsmarscher både i Amerika och i Europa, fastän gongen ursprungligen troligen kommer från Asien. YogiBhajan, som förde KundainiYoga till västvärlden 1969, medförde samtidigt gongen till oss.

Gongspel kan användas i yogasessioner med KundaliniYoga exempelvis som ett mellanspel under den långa djupa vilan, som brukar läggas in. Vi kallar det gongbad eftersom vi låter ljudvibrationerna skölja in över oss och penetrera alla våra celler direkt rent fysiskt, inte enbart via hörseln. Man kan också göra gongbadet till en huvudbeståndsdel av en session genom att hålla på i en halvtimme, en timme eller mer med gongbadet. I så fall kan man använda KundaliniYoga som inledning och avslutning på sessionen. Håller man på en hel natt från klockan 23 till nästa dag klockan 05, brukar man kalla sessionen för gongpuja (puja är hindi och betyder ceremoni). I så fall är det en grupp gongspelare eller gongmästare som turas om att hålla gongspelet igång kontinuerligt, utan minsta uppehåll, under sex timmar,  i en mörklagd sal (förutom några levande ljus), medan deltagarna sover med filtar på madrasser. För de flesta en skön sömn och en utsökt vacker upplevelse. Sedan kan gong användas vid en mängd andra tillfällen: det finns exempelvis mödrar som velat uppnå maximal avspänning då hon ska föda sitt barn och därför haft gongspel under förlossningen.

Skriv en kommentar