Loader
 

Anna Rinman kroppsterapeut,
dipl. lärare i KundaliniYoga och dipl. utövare av Yogamassage

Behandlingen med Yogamassage med Anna Rinman (dipl.)

 

Anna Rinman erbjuder Yogamassage i sin vindskupa i kedjehuset på Parkvägen 6, 14 7 31 Tumba. Läs gärna beskrivningarna längre ned, där du också kan titta på bilderna!

Vänster knä mot bröst och fot mot höger lår

Yogamassage och assisterad stretching

Behandlingen med Yogamassage och assisterad stretching utförs som en individuell helkroppsbehandling som bygger på ett samspel mellan givaren (terapeuten) och mottagaren (klienten), där mottagaren med minspel eller med ord (t ex ordet ”stopp”) ger terapeuten feedback så att terapeuten får reda på hur långt hon ska gå i stretchingen, exempelvis. Vid stretchingen har också mottagaren ögonen öppna, för att förstärka sin medvetenhet om vad som händer.  Behandlingen upplevs oftast som i högsta grad tillfredsställande, klienten säger ofta efter en behadnling att hen känner sig som en ny människa.

Behandlingen med Yogamassage sker på en madrass på golvet. En behandling varar mellan 60 och 80 minuter och då är inräknat tid som går åt till inledande och avslutande samtal (cirka 10 + 10 minuter, vid första besöket något förlängt.) Terapeuten varvar mellan djup bindvävsmassage (med sesamolja) och stretching som berör ett urval av leder och muskler i samtliga kroppsdelar. Urvalet brukar växla från gång till gång.

Blå Vinden, Tomtebogatan 6A, 6 tr, terapirum B

Kontakt, hand mot axel och hand mot handled

Successivt under behandlingen med Yogamassage kommer mottagaren att uppleva en allt starkare känsla av öppenhet och närvaro i nuet. Terapeuten använder både händer och fötter vid massagen. Vid stretchingen använder hon även underarmar och ben, som support. Beröringen väcker upp och stimulerar känsligheten i huden, blodcirkulationen, andningen och alla sinnen. Oxytocin och andra må bra hormoner produceras.

En videofilm från Axelsons som visar några av de massagegrepp eller stretchingar som används inom Yogamassagen.

Behandlingen med Yogamassage får effekter på flera nivåer:
de fysiska, de psykologiska och de bioenergetiska

 • Den balanserar flödet av livsenergi (Prana) som leder till att en djup känsla av stillhet och öppenhet uppstår
 • Den stimulerar andningen och ökar cirkulationen av kroppsvätskornas alla flöden
 • Den leder till avspänning av överspända muskler och ökar spänningen i underspända muskler
 • Den sträcker fascian (bindvävshölje som omger alla muskler och inre organ; fascian betraktas av somliga till och med som ett eget särskilt viktigt organ)
 • Den ökar rörligheten i leder och muskler och förbättrar kroppshållningen
 • Den återställer felställningar i kroppsstrukturerna
 • Den förbättrar muskelkoordinationen
 • Den lindrar vid smärta och depressioner

 • Den öppnar upp för kroppens eget husapotek i form av hormoner och andra ämnen som kan stimulera kroppens självläkning vid obalanser i systemen eller vid sjukdomar
 • Den förbättrar sömnen som blir både djupare och effektivare, så att man vaknar utvilad på morgonen
 • Den reducerar skadlig stress, underlättar återhämtning efter ansträngning, ökar livsglädjen och förjagar oron
 • Den leder till en utveckling av medkänslan och hela personligheten som blir stabilare, alltmedan självförtroendet ökar
 • Den tycks kunna leda till en förbättring vid flera olika specifika sjukdomstillstånd, som inte här kan uppräknas och vars samband mellan behandling, sjukdomsförlopp och tillfrisknande inte alltid kan medicinskt förklaras.

Boka en tid för gruppträning med Yoga