Loader

Projekt med Anna Rinman efter Göran Bolls spännande I AM-koncept

Bilden ovan visar Göran Boll med sin grupp efter avslutad session.

Projektet startade i september 2019 och pågår fortsättningsvis varje termin, dels på Blå Vinden i Vasastan, Stockholm, och dels på Annas vind på Parkvägen 6 i Tumba.

OBS! Vi har minskat antalet platser så att varannan plats är tom med hänsyn till restriktionerna om att hålla avstånd under rådande pandemi.

KundaliniYoga för personlig utveckling

Min vördade yogakollega (allmänpsykiater och kundaliniyogalärare Elenor Saranraj Öster i Ånge och Östersund), har från sitt terapeutiska perspektiv gett oss följande träffande beskrivning av den personliga utveckling som utövningen av yoga i allmänhet kan leda till:

”Yoga med mentalt fokus, blickfokus, medvetna andetag, asanas, mantran och mudras (handställningar), öppnar en kommunikation mellan hjärtzonen och hjärnan, mellan själ och kropp. Som en magisk telefonlinje börjar närvaron hos dig själv bli allt klarare och tydligare. Rent fysiskt stärker du Vagusnervens dynamik, hjärnans längsta utskott som faktiskt förbinder mage-hjärta och hjärna.

När du stärker denna kommunikation blir vissa val i livet lättare. Det blir enklare att känna vad som är bra fört dig och inte. Det blir också lättare att känna strömningar från vår omgivning, vilken tid vi lever i och vart vi är på väg. Att stärka den här känsligheten innebär en resa, inte alltid skön, men sann. Och i takt med att besluten ligger allt närmare din själs längtan och sanning så gynnar dina val inte bara dig själv utan hela mänskligheten och Jorden. Att ta ansvar är något som växer när du blir mer närvarande här och nu. An – svar, att kunna svara an. Vara stadig i dig själv så att du kan svara sant när du får en fråga eller uppgift. Detta är något som väcks med yogan, förutom alla fantastiska bieffekter med smidig kropp, stark kropp, lugnt sinne och massor av glädje.”

– – – – – – – – –

Grunden till den träning I AM MEDITATION OCH YOGA, som undertecknad ska leda under kommande terminer, utgörs av KundaliniYoga enligt Yogi Bhajan.  Några av teknikerna har varsamt modifierats av Göran Boll för att passa personer som särskilt söker den personliga utvecklingen och den andliga dimensionen, men den passar även dem som söker den läkande/medicinska effekten av yoga. I AM meditaiton är till för alla, även för dem som har någon sjukdom eller någon funktionsnedsätdning bland unga, medelålders eller äldre. 

Jämfört med reguljär kundaliniyoga, är det nya med I AM MEDITATION OCH YOGA:

 • att vi efter att ha tonat in med I AM gör färre kroppsövningar och intar färre positioner per gång under passen – less is more – och att vi utför dem lugnt/långsamt (men inte lika länge) på ett mer meditativt och koncentrerat sätt (jfr mindfulness), med slutna ögon, vilka under ögonlocken ofta är vända uppåt mot pannchakrat,
 • att vi håller i stort sett hela tiden fokus på andningen (oftast långsamma, djupa andetag), samtidigt som vi har vårt mentala fokus på ett mantra, ofta SAT NAM (jag är sann, jag är mig själv),
 • att vi även lägger in vissa bioenergetiska skakövningar som löser upp spänningar i musklerna. Detta öppnar för en medvetenhet om förträngda känslor (ökar alltså känsligheten), en kunskap som ger oss en självkännedom som blir verktyg för självreglering av vårt nervsystem från panik och avdomning till tillit och lugn och ro (eller de tre nervsystemen om vi i stället ska använda Dr Peter Levines neurologiska beteckningar),
 • att ledaren också fortlöpande under sessionen lägger in teoridelar som utgår från 12 olika teman som denne behandlar i tur och ordning, så att deltagarna varje gång får nytt material att begrunda som är tankeväckande,
 • att vi efter själva passen ger god tid åt djupavspänningen, liggande på rygg, medan ledaren guidar alla in i en djup transliknande vila, samtidigt som ledaren spelar på gong eller kristallskål och tibetanska mässingsskålar, så att övertoner kan passera rakt genom kropparna och ha sin påverkan på alla kroppens celler, vilket kan upplevas som skönt befriande och mycket lugnande,
 • att vi efter djupa vilan avslutar sessionen med en djupgående meditation, olika för varje gång, och därefter tonar ut med mantrat SAT NAM,
 • att instruktören varje gång delar ut det skriftliga teorimaterialet till var och en. I materialet ingår förklaringar till meditationerna och till yogaövningarna från bl a ett kvantfysiskt perspektiv, som väl överensstämmer med urgamla indiska teorier om kosmologin och materiens uppbyggnad och vilka återfinns i bl a Vedaskrifterna. 

Under I AM MEDITATIONERNA kan vi tänka att vi inte behöver bli något annat än det vi redan är, nämligen ända från början perfekta och upplysta varelser, vi ska bara komma fram till att erfara i själ och kropp att det verkligen är på det viset genom våra övningar och lita på det.

Våra teman blir:

 1. Yoga och andning, Andas, ett I AM pass och meditationen Bhramari

 2. Nedre triangeln (Rot- Sexual- och Navelchakrat), ett I AM pass och meditationen Quantum Har

 3. Hjärta – ett I AM pass och Vem är du? A Quantum Meditation

 4. Vagusnerven, ett I AM pass och One Minute, a Quantum Meditation

 5. Yoga och chakrasystemet med de sju chakrana, Chakra, ett I AM pass och Chakra Thorus, a Quantum Meditation

 6. Kvantfysik och yoga, Intention – Intuition – Integration, Let Go – Ett I AM pass

 7. Mantra, Yoga of Sound, Sound, ett I AM pass och Bumble Bee, A Quantum Meditation

 8. Intuition, ett I AM pass och Sat Guru, a Quantum Meditation

 9. The Basics of Patanjali Yoga Sutras och yogans ursprung med Dis-connected, ett I AM pass och I AM – I AM – I AM – I AM, A quantum Meditation (strävar efter att sätta ditt begränsade jag i kontakt med det obegränsade Jaget)

 10. Fortsättning om yogans ursprung och några enkla yogaövningar att göra på egen hand

 11. Medvetenhet (Buddha: innebär slutet på lidandet), Slow Meditation, ett I AM pass och Smiling Buddha, A quantum Meditation

 12. Wahe Guru, ett I AM pass och WA – HE – GU – RU, A quantum Meditation samt Passens I AM-unika Facetter

 

Anna Rinman