Loader

Forskning kring effekterna av Kirtan Kriya meditation

Om du övat Kirtan Kriya under tolv minuter varje dag under åtta veckor är chansen att du förbättrat din hälsa och din sinnesstämning cirka 65 procent – Elisabeth Blackburns forskning bekräftar detta goda resultat.

Minskad depression: 65 % av deltagarna visade förbättringar på sina depressionskurvor. (Depression är en riskfaktor som kan leda till försämrad psykisk hälsa).

Dessutom visade våra publicerade forskningsresultat förbättringar i fråga om sinnesstämning, energi och andligt välbefinnande.

Detta är betydelsefulla resultat eftersom andra studier som undersökt effekterna av meditation på psykiskt/andligt välbefinnande har visat att det för en förbättring annars krävs omfattande träning och långa meditationsperioder.

Ordföranden och medicinske experten Dharma Singh Khalsa, M.D, för Alzheimer´s Research and Prevention Foundation (ARPF) i USA, har på nätet beskrivit effekterna av övningen med Kirtan Kirya på följande sätt, i sammandrag (www.huffingtonpost.com/dharma-singh-khalsa-md….):

Under de senaste tolv åren har ARPF bekostad forskning på Kirtan Kriya sångmeditation under tolv minuter. Detta arbete har särskilt fokuserat på Alzheimers sjukdom och på en förbättring totalt av hjärnans funktioner. För att mäta hjärnans hälsotillstånd har vi använt scanning med SPECT och MRI, men även använt sofistikerade minnes- och blodtester vid utvärdering av resultaten från våra experiment. Resultaten kan indelas i tre kategorier: effekter på sinne (mind), på kropp och på själ, vilka alla påverkar hjärnans och kroppens åldrande.

PÅ SINNE (MIND)

 1. Förbättrad minnesfunktion för den stressade vårdpersonal som testats.
 2. Reducering av stress och sänkning av nivåerna av skadligt kortisol.
 3. Förbättrad blodgenomströmning i hjärnan, särskilt i de områden av hjärnan som påverkar uppmärksamhet, koncentration, minne (hippocampus), depression, trauma och återhämtning.
 4. Hälsosam ökning av hjärnans storlek. (De som har mediterat länge har större hjärnor som ser friskare ut än för dem som är nybörjare inom meditation.)
 5. Förbättrad hjärnkemi på så vis att antalet neurotransmittorer ökade.

PÅ KROPPEN (BODY)

 1. Ökning av telomeras, som är ett enzym som kontrollerar längden på dina telomerer, slutändarna på dina linjära kromosomer, din DNA. Telomeraset upptäcktes av forskaren Elisabeth *Blackburn som 2009 fick nobelpriset för sin upptäckt. Korta telomerer leder till Alzheimers och ett accelererat åldrande och förkortad livslängd. En ökning med 44 % av telomeraset påvisades i våra experiment efter 12 minuters daglig övning av Kirtan Kriya i 8 veckor för vårdpersonal som var ytterligt stressade. Detta är den kraftigaste ökning av telomeras som någonsin påvisats.
 2. En minskning av dåliga gener: 39 stressade vårdgivare lyckades få ner aktiviteten i de gener som orsakar inflammation. Detta är betydelsefullt, eftersom inflammation är en markör för många sjukdomar, inklusive Alzheimers.
 3. En förbättring av aktiviteten hos de goda generna, inklusive dem som styr ditt immunförsvar.
 4. Förbättrad sömn: god sömn är livsviktigt för optimal hjärn- och kroppshälsa. Sömnstörningar utgör en riskfaktor som kan leda till Alzheimers.

I SJÄLEN (SPIRIT)

 1. Minskad depression: 65 % av deltagarna visade förbättringar på sina depressionskurvor.
 2. Fler hälsosamma relationer utvecklades, vilket har visats kunna förbättra det allmänna hälsotillståndet och minska risken för utveckling av Alzheimers.
 3. Det andliga välmåendet ökade liksom sinnesron, något som vi alla skulle kunna behöva öka i denna hektiska tid.