Loader

Kirtan Kriya meditation

Om du övat Kirtan Kriya under tolv minuter varje dag under åtta veckor är chansen att du då förbättrat din hälsa och din sinnesstämning cirka 65 procent – forskning av nobelpristagaren Elisabeth Blackburn bekräftar detta goda resultat genom att dinnna telomerer har förlängts och förbättrats.

Gör så här: Sitt i lätt meditationsställning på en yogamatta på golvet (alternativt på en stol). Rak i ryggen och med nacklås (en sträckning bak i nacken, hakan något indragen). Händerna vilar mjukt på knäna i ”gyan mudra”, tumme mot pekfinger. Slut ögonen och ha fokus vid tredje ögat (mitt i pannan).

ritning
Upprepa enligt nedanstående instruktioner mantrat:

SA – TA – NA – MA

(Den som är van vid denna mediation kan välja att lägga till följande, som alltså är valfritt: För varje stavelse tänker att du projicerar energi från hjässan nedåt och ut genom tredje ögat i pannan. )

Övningen går till så att  ska du utföra dessa fingerrörelser där du använder viss kraft när du pressar tummen mot olika fingertoppar:

På SA pressar du tummen mot pekfingrets topp

På TA pressar du tummen mot långfingrets topp

På NA pressar du tummen mot ringfingrets topp

På MA pressar du tummen mot lillfingrets topp

Upprepa denna cykel om och om igen på följande sätt:

Upprepa sjungande under två minuter

Upprepa viskande under två minuter

Upprepa tyst för dig själv under fyra minuter

Upprepa viskande under två minuter

Upprepa sjngande under två minuter

Sammanlagt blir det alltså 12 minuter.

(Pekfingret, Jupiterfingret, står för Visdom,

Långfingret, Saturnus, står för Fokus, Disciplin, Struktur och Gränssättande,

Ringfingret, Solen, står för Liv och Relationer,

Lillfingret, Merkurius, står för Kommunikation

Tummen står för Medvetenhet, Jaget eller Egot)