Loader

Mer om Yoga

Erbjuds serier med träningstillfällen med KundaliniYoga/Medicinsk Yoga/I Am Meditation och Yoga/Gongbad i grupp med Anna Rinman som yogalärare

 

Gruppträning erbjuds på följande plats:

På Blå Vinden, STOCKHOLM, terminstid, Tomtebogatan 6 A samt på Annas vind, Parkvägen 6, 147 31 Tumba.

Jag tillämpar ingen nivågruppering utan jag blandar nybörjare och erfarna i samma grupp, vilket visat sig vara bäst för alla parter som samsas och hjälper varandra. Det går nämligen inte att göra en indelning efter hur långt man kan tänkas ha nått ifråga om sin medvetandeutveckling och alla har sina styrkor och svagheter.

Det går bra att hoppa in i gruppen efter start om det finns någon plats ledig; seriepriset reduceras i så fall i förhållande till det antal gånger som missats. Du får höra med mig, Anna Rinman, via telefon eller mail/kontaktformuläret, om plats finns.

Anländ en stund innan så att du hinner byta om och finna din plats i salen, eftersom vi startar prick med övningarna. Skulle du vara försenad kan du komma in i yogasalen när du hört att intoningen avslutats. Studiematerial kommer du att få med dig hem utan extra kostnad, så att du kan öva passen också på egen hand i ditt eget hem. Övning hemma dagligen eller nästan dagligen är väsentlig för att du ska kunna få en djupare förståelse för vad yoga är och hur denna kan hjälpa dig att hitta hem till dig själv, till din Själ.

Vad är då utmärkande för den yogaform som vi utövar jämfört med andra yogaformer som Hatha yoga eller Ashtanga yoga?

Vi brukar benämna denna form som Medvetandets Yoga, jämfört med övriga former som mer kan benämnas styrkans yoga, med betoning av den fysiska aspekten. För särskild utveckling av medvetandet använder vi följande tekniker:

 • Andningen koordineras alltid med den fysiska övningen liksom med meditationerna, så att den medvetna andningen är med oss hela tiden, oberoende av typ av övning.
 • Vi arbetar ofta långsamt så att vi hinner öva mindfulness, en närvaro i nuet med full uppmärksamhet på vad som händer oss på alla nivåer, den fysiska, den emotionella och den tankemässiga, vilket ökar vår självkännedom om vår kropp och vår själ.
 • Efter varje fysisk ansträngning så lägger vi in en vila, som ger oss tid att öva vår uppmärksamhet och registrera förändringar på alla nivåerna.
 • Vi börjar alltid med intoning, övergår sedan till att utföra ett av de tusentals olika Kundalinipass som finns. Därefter ägnas tid  åt en cirka tio till tolv minuter lång övning i djupavspänning, liggande stilla på rygg under en filt, medan läraren med några ord hjälper till att leda personen i så  djup avspänning som möjligt. Ibland används också speciell musik under denna stund eller levande musik/ljud från trumma, gongspel eller hantering av andra musikinstument. (Beroende på plats och tillgång till gong kan man ordna gongbad, varmed avses att man under den djupa vilan låter gongen ljuda, från svagt till allt starkare och sedan svagare igen, så att det känns som om man översköljs eller ”badar i” ljudvågorna, vilket upplevs som djupt lugnande.) Därefter görs några sträckövningar som förberedelse för den meditation som valts ut av läraren för just detta tillfälle. Det finns hundratals att välja bland. Vi avslutar alltid med uttoning med  hjälp av mantrat SAT NAM (betyder: JAG ÄR, eller:  I min själ finner jag min sanna identitet)
 • KudaliniYoga har en tradition som är mycket rik på kunskap som väl förvaltas av den internationella moderorganisationen IKYTA i New Mexico, USA, den organisation som tillsammans med KRI stått bakom vår lärarutbildning, som granskat våra examensresultat och som utfärdat våra diplom och som också fortsättningsvis håller kontakt med oss via internet med inspirerande och stödjande mail och rapporter. De förvaltar också den databas som med tiden byggts upp och som innehåller mängder med värdefullt material från Indien som  Yogi Bhajan (avliden 2004) efterlämnat.
 • KundaliniYoga har så god inverkan på hälsan att man också benämner den Medicinsk yoga. Denna har av min lärare Göran Boll anpassats till personer som lider av depression, utbrändhet, anorexi, fibromyalgi, allvarligare hjärtproblem eller svår smärta på så vis att den medicinska yogan gjorts än mer långsam, med särskild uppmärksamhet på den djupa medvetna andningen och med betoning av mindfulness och den långa vilan under djup avspänning,  totalt utan prestationskrav. Denna form har han då kallat Mediyoga, som alltså är en variant av KundaliniYoga.
 • I Am Meditationi och Yoga, vänligen läs mer här…
 • Citat från min lärare Yogi Bhajan i min egen översättning till svenska från engelska: ”Människans medvetande är potentiellt oändligt och kreativt. Men i den praktiska verkligheten är detta begränsat. Därför krävs det en på kunskap baserad teknik som hjälper människan att vidga sitt medvetande för att åstadkomma den balans som gör det möjligt för henne att behärska sin fysiska kropp och erfara sitt oändliga Själv, sin eviga Själ.”
 • Under gruppträningen med KundaliniYoga ordnar jag numera något som kallas gongbad. Detta innebär att deltagarna lägger sig tillrätta på rygg för en djup vila samtidigt som läraren spelar på en stor gong (eller flera gongar) så att det uppstår vibrationer av ljud med ett stort antal övertoner som sköljer över deltagarna som om det vore vatten. Ljudet balanserar alla celler i kroppen vilket upplevs som lugnande och samtidigt vitaliserande.
 • Utöver gruppträning en gång i veckan kan vid speciella tillfällen erbjudas Sadhana, som är en ceremoni som firas tidigt på morgonen innan frukost och som pågår under cirka 2.5 eller 3 timmar. Sadhana brukar bestå av ett yogapass som sedan följs av sju på förhand givna mantrameditationer, som vi sjunger tillsammans. Sadhana avslutas med att man äter frukost gemensamt.
 • Därutöver kan vid mycket speciella tillfällen anordnas gongpuja, som innebär att alla deltagarna installerar sig på madrasser i en yogasal för övernattning. Under natten, från cirka kl 23 fram till cirka kl 06, turas de som ska spela på gongarna om att först tjänstgöra som vakt under ett spelpass, för att sedan, under nästa pass, spela på gongarna som ställts upp kvadratiskt mitt i salen så att spelaren /spelarna/ står i mitten omgivna av gongarna. Det blir en mycket vacker upplevelse som kan kännas transformerande och sömnen blir djup.

Du är varmt välkommen att boka in dig för yogaträning i någon av våra yogagrupper.
> Boka in en plats i tid här

Så här kan KundaliniYoga se ut

[/vc_column][/vc_row]

Sorry, the comment form is closed at this time.